Meesterproef op Fortes Lyceum

‘Ozon in aquaria’, ‘Elektrische begeleiding bij revalidatie’, ‘Hoortoestellen’ en ‘Plantengroei op Mars met behulp van LED verlichting’. Dat zijn de onderwerpen van de Fortes havo/atheneum examenkandidaten Onderzoek & Ontwerpen (O&O) voor hun Meesterproef. Als afsluiting van hun examenproject presenteerden zij deze week hun onderzoek aan opdrachtgevers, ouders, docenten, medeleerlingen en andere belangstellenden.

 

De Meesterproef is een half jaar geleden begonnen met de verkenning - per team - van interesses en talenten, waarna een zoektocht volgde naar opdrachtgevers, beta-technische uitdagingen en expertbegeleiders van hogescholen en universiteiten. In alle facetten van dit slotproject zijn de kandidaten volledig zelfstandig te werk gegaan. Hiermee is dit examenproject een ware 'proeve van bekwaamheid': technasiasten laten hiermee zien wat ze in huis hebben.
En dat is niet niks! Er zijn complexe problemen aangepakt en er is kritisch onderzoek verricht, met in sommige gevallen verrassende en creatieve resultaten. Zo gaf Christian Alderliesten, stedenbouwkundige van de gemeente Gorinchem, na afloop van de presentatie aan dat hij niet had verwacht dat zijn opdrachtnemers Oliver, Jevi en Timothy zo zelfstandig zo ver zouden komen in de beantwoording van zijn vraag omtrent verlichtingsproblematiek in Gorinchem, met innovatieve oplossingen uitgewerkt in Google Earth als eindproduct.

Directeur Wim Langens gaf na afloop van de presentaties aan dat onze school 7 jaar geleden in het Technasium avontuur gestapt is met een bepaalde droom, een beeld van het aanwakkeren en ontplooien van sluimerend talent, zonder te weten hoe het zou uitpakken. "Vanavond zien we hoe de eerste lichting Technasiumleerlingen zich heeft ontwikkeld tot kanjers in Onderzoek en Ontwerpen, die de complexiteit en veelzijdigheid van real-life problemen met zelfvertrouwen kunnen aanpakken," aldus een trotse directeur.
Het schoolexamenvak O&O wordt afgesloten met een individuele Presentation of Learning naar Amerikaans model, waarbij kandidaten hun ontwikkeling op de 8 Technasium competenties dienen aan te tonen.
En de kandidaten? Die zijn vooral opgelucht na al die maanden... en mogen heel trots zijn!