Ondernemersprijs scholieren Gorinchem

Een prachtig initiatief! Een ondernemersprijs voor scholieren, want wie zegt dat je boven de 18 moet zijn om een onderneming te starten? Leerlingen kunnen zich aanmelden via hun middelbare school en worden ondersteund oor hun docenten. De gemeente gaf onderstaand persbericht uit over dit initiatief:

 

Creativiteit, lef en ‘out of the box’ denken gevraagd!

GORINCHEM, 12 oktober 2016 – Vanaf vandaag kunnen scholieren uit het voortgezet- en beroepsonderwijs in Gorinchem aan de slag om mee te dingen naar de eerste Gorcumse Ondernemersprijs voor Scholieren. Tijdens een drukbezochte startbijeenkomst bij de Rabobank kregen leerlingen van diverse scholen informatie en uitleg over praktische zaken rondom de prijs, maar werden ze vooral ook geïnspireerd door verhalen uit de praktijk. Alle leerlingen in Gorinchem worden uitgedaagd hun creativiteit, lef en originaliteit in te zetten voor een commercieel of vernieuwend idee of plan. In juni 2017 mag de leerling – of groep leerlingen - die het beste idee bedenkt, onderzoekt en presenteert, zich de winnaar van de eerste Gorcumse Ondernemersprijs voor Scholieren noemen.

Wethouder Marcel Doodkorte van Onderwijs benadrukte in zijn inleidende toespraak het belang van ondernemerschap voor de gemeente Gorinchem en hield de scholieren onder meer voor dat studeren en ondernemen heel goed samen kunnen gaan. De jonge ondernemer Jan van Wijgerden van Tredion ICT & Telecom putte daarna uit eigen ervaring om te vertellen hoe hij als tiener het ondernemerspad koos en wat hem daarbij verder heeft geholpen. Directielid Wils van Dam van de Rabobank gaf eveneens bruikbare tips voor de ondernemers in spe. Ton den Breejen, projectleider School & Bedrijf, benadrukte nog eens dat creativiteit, lef en ‘out of the box’ denken essentieel zijn voor succesvol ondernemerschap. Naast leerlingen waren ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en docenten van de Gorcumse scholen aanwezig. Vanaf nu zijn de scholen immers aan zet om hun leerlingen verder te enthousiasmeren en te begeleiden.

Contact met ondernemers Tijdens het Bussiness Event Gorinchem op 28 november 2016 zal ook aandacht worden geschonken aan de Ondernemersprijs voor Scholieren. Scholieren krijgen dan de gelegenheid om in contact te treden met ondernemers. Inzendingen moeten eind maart volgend jaar worden ingeleverd. Uit alle inzendingen kiest de jury vervolgens drie genomineerden waaruit nog voor de zomervakantie 2017 de eerste winnaar van de Gorcumse Ondernemersprijs voor Scholieren wordt gekozen.

De Gorcumse Ondernemersprijs voor Scholieren is een initiatief van de gemeente dat in samenwerking met onderwijs en ondernemers wordt uitgevoerd. Meer informatie is te vinden op de website www.govs.nl