Praktijkonderwijs

Samen op weg naar een passende werkplek.

Eén ding is zeker: Iedere leerling heeft veel in huis! 

In onze lessen proberen we vooral aan te sluiten bij de competenties van de leerlingen. Samenwerken, zelf een oplossing bedenken voor een probleem, rekeningen betalen, omgaan met en invullen van formulieren zijn voorbeelden van deze competenties. Belangrijke vaardigheden dus om je straks staande houden in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

De computer speelt een belangrijke rol in de lessen. Met de computer wordt leren leuk en zijn er meer mogelijkheden. Ook voor later is het van belang dat je handig bent met de computer. Bij een aantal lessen krijg je een laptop. Want, hoe zelfstandiger je werkt, hoe beter! 

Je volgt ook praktijklessen. Hierdoor kun je je in een bepaalde beroepsrichting ontwikkelen. Voor de praktijklessen, maken we ook gebruik van de vmbo-locatie van het Merewade College. Je zult je een echte loodgieter, bakker, verkoper, timmerman of schilder voelen.

Meer over het Merewade College vindt u op  www.merewade.nl.

 

Waar wij voor staan

Merewade Praktijkschool bereidt jongeren met een beperkt IQ (60-75) optimaal voor op een passende werkplek op de arbeidsmarkt. Dat doen we door de leerlingen zeer intensief te begeleiden op school en in de praktijk. Uitgangspunt hierbij vormen maatwerk, uitgaan van wat de kinderen kunnen en blijven geloven in een passende oplossing voor iedere leerling .

Onze school

Merewade Praktijkschool biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 12 tot 18 jaar voor wie het vmbo-diploma te hoog gegrepen is. Een deel van de leerlingen stroomt na de Praktijkschool direct door naar werk. Sommigen leren verder op het mbo. Een aantal zal gebruik gaan maken van sociale voorzieningen, zoals beschut werk. Door de gevolgen van de Participatiewet en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, is onze uitdaging om iedere leerling naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt te begeleiden groot. Door de leerlingen intensief te coachen en te investeren in een breed netwerk van (leerwerk)bedrijven streven we naar een optimaal resultaat.