Kan een leerling meer aan dan het standaard vakkenpakket van het atheneum, dan is Gymnasium Camphusianum een goede keus. Hier krijgen leerlingen ook Latijn en Grieks.

Er is veel aandacht voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Daarnaast ligt de nadruk op het bieden van een adequate voorbereiding op het vervolgonderwijs op de universiteit. Het Gymnasium draagt zorg voor een stimulerende leeromgeving en een goede begeleiding van het leerproces.

Lees meer op: www.camphusianum.nl.