Afdrukken

Stichting OVO verzorgt openbaar onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Onderwijs met onderscheidende schoolconcepten. Onderwijs van een hoge kwaliteit. Onderwijs dat een optimale ontwikkeling van haar leerlingen nastreeft. Maar ook onderwijs dat leerlingen respect bijbrengt voor anderen en staat voor de waarden en normen binnen onze samenleving. Kort gezegd biedt ons onderwijs leerlingen optimale kansen om succesvol te kunnen functioneren in onze maatschappij.

Stichting OVO ziet de openbare school als een ontmoetingsplaats. Een plaats waar ruimte is voor de verschillen die de brede, algemene toegankelijkheid van onze scholen met zich meebrengt. In alle diversiteit en verscheidenheid stellen wij duidelijke waarden en normen centraal. De drie centrale kwaliteiten van ons onderwijs, Openheid, Verbinding en Ontplooiing, zijn hierbij leidend.

Openheid
Openheid komt binnen onze onderwijsstichting op verschillende vlakken terug. Er is openheid in de relatie tussen leerkrachten, leerlingen en hun ouders, maar ook in de manier waarop leerkrachten en leidinggevenden samen vorm geven aan de sfeer op school. Openheid in de relatie tussen de school en haar omgeving en tussen de stichting en maatschappelijke organisaties. We realiseren ons dat samenwerking binnen de stichting, tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, tussen de basisscholen en tussen de middelbare scholen, evenals tussen (de scholen van) OVO en de organisaties in de omgeving, van grote toegevoegde waarde is.

Verbinding
Verbinding binnen Stichting OVO krijgt vorm in het pedagogisch en sociaal klimaat. Leerlingen moeten zich ingebed voelen in een veilige en uitdagende omgeving. Verbinding krijgt bovendien heel concreet vorm in ons respect voor en onze betrokkenheid bij verschillen in levensbeschouwing en verschillen tussen mensen. We zoeken de synergie om van elkaar te kunnen leren. Verbinding krijgt tot slot vorm in het streven om binnen OVO een optimale doorlopende ontwikkellijn tussen het basis- en voorgezet onderwijs te creëren. In deze doorlopende ontwikkellijn staat een perfecte aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs centraal. Belangrijke onderdelen van deze doorlopende ontwikkellijn zijn een doorlopende leerlijn en een doorlopende begeleidingslijn. De unieke combinatie van basisonderwijs en voortgezet onderwijs binnen een stichting speelt hierbij een centrale rol.

Ontplooiing
Ontplooiing is een thema dat staat voor de kansen die al onze leerlingen en leerkrachten krijgen om zich naar eigen aard en aanleg te ontwikkelen. Niet alleen streeft iedere school met haar unieke onderwijsconcept naar een optimale begeleiding van de leerlingen, maar kunnen de scholen van OVO gebruik maken van het OVO Keurmerk. Het Keurmerk OVO is het resultaat van de samenwerking tussen het OVO basisonderwijs en OVO voortgezet onderwijs en biedt de leerlingen iets extra’s.