Afdrukken

 

Stichting OVO wordt bestuurd door een College van Bestuur dat bestaat uit één bestuurder; de heer drs. B.J.J. Kollmer. Het college wordt benoemd door de Raad van Toezicht en vormt het bevoegd gezag van alle onder de stichting vallende scholen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het College van Bestuur staan beschreven in de statuten.

Bert-Jan Kollmer: bestuurder

Het College van Bestuur is te bereiken via het bestuursbureau van Stichting OVO. De contactpersoon is mw. W. Faas (0183 - 650 440).

 

Hoofd- en nevenfuncties Bert-Jan Kollmer