Stichting OVO wordt bestuurd door een College van Bestuur dat bestaat uit één bestuurder; de heer drs. B.J.J. Kollmer. Het college wordt benoemd door de Raad van Toezicht en vormt het bevoegd gezag van alle onder de stichting vallende scholen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het College van Bestuur staan beschreven in de statuten.

Bert-Jan Kollmer: bestuurder

 • Is vader van een dochter en een zoon

 • Studeerde economie in Amsterdam aan de GU/UVA

 • Was leraar economie en handel in het voortgezet onderwijs

 • Was o.a. directeur bij Schoevers Opleidingen

 • Was rector van een openbare scholengemeenschap in Velsen

 • Was directeur bij de technische opleidingen van hogeschool Inholland

 • Was toezichthouder van het openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad

 • Was directeur-bestuurder bij de Vereniging Openbaar Onderwijs

 • Heeft zich ontwikkeld tot een manager/bestuurder met generieke kwaliteiten

 • Heeft een groot hart voor openbaar onderwijs

Het College van Bestuur is te bereiken via het bestuursbureau van Stichting OVO. De contactpersoon is mw. W. Faas (0183 - 650 440).

 

Hoofd- en nevenfuncties Bert-Jan Kollmer

 • Bestuurder Stichting OVO (hoofdfunctie)

 • Stichting SBO de Rotonde, bestuur – voorzitter (nevenfunctie)

 • PO-Raad, Netwerk School & Omgeving – lid (nevenfunctie)

 • Koplopersgroep Kindermishandeling – lid (nevenfunctie)

 • PvdA Giessenlanden, afdelingsbestuur – lid / secretaris (nevenfunctie)

 • Hogeschool Stenden, opleiding International Applied Business Administration, Raad van Advies -  vicevoorzitter (nevenfunctie)

 • OBV, Onderwijs Bestuurders Vereniging, bestuur – lid (nevenfunctie)