Nieuws basisscholen

De Anne Frankschool is vanaf vrijdag 11 november jl. niet meer alleen een school die bewust bezig is met beweging en voeding, maar ook een school die duurzaam met haar afval om gaat. De school is een samenwerking aangegaan met Reinigingsdienst Waardlanden en het Natuurcentrum Gorinchem. Hiermee geeft de school aan haar steentje bij te willen dragen aan het scheiden van afval. Vanaf nu zal de school GFT, PMD, papier en restafval gaan scheiden. De school wil de kinderen bewust maken van de noodzaak van recyclen. Na de kick-off, waarbij de gastsprekers onder de indruk waren van de aanwezige kennis bij de kinderen, is iedereen meteen enthousiast aan de slag gegaan. Binnenkort zal groep 6 n.a.v. een spreekbeurt ook een bezoek brengen aan het afvalstation van Waardlanden.

(Dit artikel verscheen op destadgorinchem.nl)

Veiligheid op de Merwedonk

Op 17 november 2016 kreeg obs De Merwedonk het School op Seef certificaat uitgereikt door wethouder Verkeer en Vervoer Hans Freije. Het certificaat werd in ontvangst genomen door Marion Schalk, directeur van de school. De Merwedonk is de 7e school in Gorinchem met het label.

Voordat de overhandiging plaatsvond, nam de wethouder een kijkje bij groep 7, daar waren de leerlingen bezig met het controleren van de fietsverlichting. In groep 5 keek de wethouder mee met een onderdeel van het verkeersprogramma ‘Trapvaardig’. In alle groepen van de school worden verkeerslessen gegeven, daarnaast zijn er twee keer per jaar ook praktische verkeerslessen. In groep 7 vindt het theoretisch en in groep 8 het praktisch verkeersexamen plaats.

Snappet, de nieuwe leermethode in Hardinxveld

Schoolboeken zijn verleden tijd op Openbare Basisschool 'De Driemaster' en 'Merwedeschool'. Vanaf september werken de leerlingen vanaf groep 4 op tablets met het programma 'Snappet'. De makers van de app zijn zo zelfverzekerd dat zij de school per leerling een gemiddelde groei van 20 tot 40 procent garanderen.

Lees meer in het Kompas Hardinxveld!

Talenten workshops op de Driemaster

De leerlingen van De Driemaster locatie Tonneband kunnen heerlijk koken! Zelfgemaakte appelmoes, cake en pannenkoeken stonden op het menu tijdens de kookles op 4 november. Elke vrijdag krijgen de groepen 5,6,7 en 8 van obs De Driemaster een talentenworkshop. Zo leren de kinderen steeds nieuwe dingen en ontdekken ze waar hun talenten en interesses liggen.

Er staan de leerligen nog veel interessante lessen te wachten, want er komen ook workshops fotografie, striptekenen, vreemde talen, techniek, dans, decorbouw, etc. 

Informatieavond nieuwe stijl bij de Graaf Reinald

Vorig schooljaar is de Graaf Reinaldschool gestart met het nog meer betrekken van leerlingen en ouders bij het leerproces van de kinderen.

Dit jaar hebben we daarom de informatie aan het begin van het schooljaar in een nieuw jasje gestoken. Niet leerkrachten, maar kinderen hebben hun ouders deze avond verteld wat er allemaal in de klas gebeurt. Alle kinderen hadden een strippenkaart waar diverse activiteiten opstonden van hun groep. Samen met hun ouders lieten ze zo zien, wat zij in de klas doen. Kleuters hadden een strippenkaart met symbolen en oudere kinderen een kaart met tekst. Iedereen liep enthousiaste verhalen te vertellen en de ouders waren zeer geïnteresseerd. In 3 groepen was ook een kwartietje informatie van de leerkracht, omdat hier bijzonderheden te vertellen waren: b.v. in fase 15/16 over de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het was een zeer druk bezochte informatieavond waar de ouders zeer positief over waren.