Nieuws basisscholen

Ton van Deutekom, directeur van obs de Merwedeschool en obs de Driemaster, gaat met pensioen.

Ruim drieënveertig jaar in het onderwijs zitten er bijna op. Donderdag 15 juni werd Van Deutekom (65) de hele dag door in het zonnetje gezet. Overdag nam hij afscheid op de scholen (Driemaster Westwijk, Driemaster Wielwijk en Merwedeschool). Na schooltijd konden (oud)ouders en (oud)leerlingen hem de hand schudden en 's avonds was er een feest voor genodigden. Van hem zelf was dat niet zo nodig. ,"Eigenlijk wilde ik het met stille trom voorbij laten gaan, maar op een gegeven moment hoor je toch dat mensen iets willen doen. Het lastige is dat je de regie moet loslaten, dat is iets wat ik normaal niet doe."

Snappet

Vanaf september 2016 werken de leerlingen van beide scholen in Hardinxveld vanaf groep 4 op tablets met het programma 'Snappet'. Snappet wordt momenteel ingezet op de vakgebieden rekenen, taal en lezen. Het werken met de tablets past goed binnen de manier van werken op beide scholen die gericht is op talentontwikkeling. Het programma, met opdrachten die zijn aangepast aan het individu, moet zorgen dat kinderen niet worden over- en onderschat. De school verwacht dat kinderen hierdoor een hoger niveau kunnen bereiken. De makers van Snappet zijn zo zelfverzekerd dat zij de school per leerling een gemiddelde groei van 20 tot 40 procent garanderen. En wat blijkt ………. 90% van de kinderen behaalt deze doelstelling en de overige kinderen komen dicht in de buurt.

OVO tegen pesten

Zo'n tweehonderd leerlingen van vier OVO basisscholen kwamen aan bij de Nieuwe Doelen in bussen en auto's of lopend. Spannend natuurlijk met de klas naar het theater! Op twee scholen hebben de kinderen voorafgaand aan het theaterbezoek een workshop gevolgd over pesten. De voorstelling van vandaag sluit hierbij aan. Theatergezelschap OpusOne speelde het verhaal over de klokkenluider van de Notre Dame.

Wilde dieren op het schoolplein

Op 2 juni hebben kwamen de groepen 1 en 2 verkleed naar school voor het kleuterfeest. Het thema dit jaar was wilde dieren. Beren, panda's en zelfs een dinosaurus kwamen allerlei spelletjes doen.

Na een gezamenlijke optocht van kleuters en peuters onder leiding van de fanfare, zijn we gestart met allemaal leuke spelletjes op het plein.

In het kader van de jeugd heeft de toekomst, heeft groep 7/8 van de Anne Frankschool meegedaan aan het vormen van hun visie over de toekomst van Gorinchem 2032.
Aan de hand van zes verschillende dilemma's hebben de leerlingen hun mening gegeven over hoe zij Gorinchem zien in 2032.
Het ging hierbij om de vraagstukken rondom Groei van de stad, Ontgroening en vergrijzing, Duurzaamheid, Binnenstad van Gorinchem, Het belang initiatief van de inwoners van Gorinchem, Bereikbaarheid van de stad.
In vier groepen gingen de leerlingen uiteen. Zij meden de discussie niet wn gaven aan het belangrijk te vinden de jongeren in de stad te houden en het initiatief bij de inwoners zelf te houden. Met het behoud van jongeren in de stad Gorinchem , zien zij een versterking van de economische positie in Gorinchem.
Vanuit deze visievorming is het maken van een maquette van Gorinchem in 2032 een logische volgende stap. Dit gaat dan ook binnenkort gebeuren.
Op de site van GO2032 zijn meerdere visies te lezen en kan iedere inwoner uit Gorinchem zijn eigen visie geven.