Nieuws basisscholen

In het vernieuwde gebouw slaan de vier partners, De Ukkepuk, HINK (De Bloementuin en Het Merwedeplein), Kidsmixz en de Merwedeschool, als één geheel een brug in de doorgaande ontwikkeling van 0 t/m 12 jaar.

Vrijdag 19 oktober 2018 gingen we officieel de verbinding aan door de opening van ikc Merwede gezamenlijk te vieren met de kinderen, partners, ouders, kennissen en relaties. ‘Verbinding’, een belangrijke waarde in de samenwerking, waarbij we respect, veiligheid en betrouwbaarheid zien als verbindende kracht en houding in onze transparante en professionele cultuur. 

Herdenken doe je niet alleen, maar samen. Vanuit die gedachte staan elk jaar de leerlingen van de OBS J.P.Waale, OBS Anne Frank en Dalton De Poorter stil bij het Joods Monument op het Melkpad. Dit moment is ter nagedachtenis aan de 70 Gorcumse stadsgenoten die tijdens een razzia in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd. Het jaar 2018 is het Jaar van Verzet. Tijdens de lessen op school hebben de leerlingen nagedacht over wat dat nou is: verzet? En wat zij gedaan zouden hebben tijdens die oorlog. Zouden zij in verzet zijn gekomen, ondanks alle gevaren die dat met zich meebracht? En komen zij nu in verzet als zij zien dat er mensen worden buitengesloten vanwege hun huidskleur, afkomst of geloof?

Dit schooljaar is op de Anne Frank een wens uitgekomen: de school heeft vanaf nu een BSO (= Buitenschoolse Opvang) in het gebouw. Samen met SKG zijnde handen ineen geslagen om dit mogelijk te maken. Tijdens de officiële opening op 17 september waren alle leerlingen van de Anne Frank uitgenodigd om kennis te maken met de BSO en de medewerkers die op de BSO-dagen zorgen voor een gezellig en uitdagend programma.

Voor de groepen 5 t/m 8 is ons ontdek-uur: !Talent weer gestart! Kinderen konden de eerste periode kiezen uit koken, bewegen en samenwerken, schilderen en proeven uitvoeren. Tot aan de herfstvakantie hebben we het laatste uur van de woensdag nog twee momenten waarop we verder werken aan onze talenten. We vinden het fijn dat ouders aanbieden om te helpen. Na de herfstvakantie starten we met een nieuw aanbod.  De eerste ouder heeft zich al gemeld met een erg leuke workshop!

Van 3 tot en met 14 oktober was het weer Kinderboekenweek! Dé week waarin wij het lezen graag extra stimuleren. Met het thema vriendschap wisten de leerlingen op de Anne Frank ook wel raad. Als opening werd op het schoolplein het prentenboek ‘Mag ik meedoen?’ voorgelezen en uitgebeeld.