Nieuws basisscholen

Met maar 2 leerlingen begon de Montessori in september 2019. Inmiddels hebben we een klas vol! Prachtig om te zien hoe deze leerlingen opbloeien in het montessorionderwijs. Ze leren het zelf te doen, ze leren wat hun rol kan zijn in een groep en wat het betekent ergens verantwoordelijk voor te zijn.
Na de zomervakantie start de Montessori basisschool een nieuw hoofdstuk door een tweede groep in te richten voor de middenbouw (groep 3, 4 en 5). Zo groeien we samen uit tot een levendige school waar leerlingen samen en individueel kunnen ‘leren denken in mogelijkheden’.

Op dinsdag 1 december is de eerste paal voor de nieuwe brede school in Hoog Dalem geslagen. De hoofdrol bij deze feestelijke handeling was weggelegd voor kinderen van Stichting Kindercentra Gorinchem, Christelijke basisschool De Regenboog en onze Montessorischool Hoog Dalem. Met een symbolische opblaashamer haalden kinderen elkaar op bij de diverse locaties en renden gezamenlijk naar de bouwlocatie. Ter plaatse mochten de kinderen de eerste paal beschilderen en samen met wethouder Ro van Doesburg het startsein geven voor het slaan van de eerste paal. De planning is dat Brede school Dalemplein eind 2021 in gebruik wordt genomen.

De rijksoverheid heeft besloten dat de basisscholen weer opengaan voor lessen in de klas. Ook de basisscholen van Stichting OVO openen de deuren. Daarom stopt het thuisonderwijs . 

Ouders/verzorgers zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind naar school gaat. We vragen ouders om hun kind(eren) thuis te houden als hij/zij: 

  • een snotneus heeft, 
  • coronasymptomen heeft, 
  • en/of volgens de richtlijnen van het RIVM in quarantaine moet. 

Op school vragen we kinderen van groep 5 tot en met 8 om een mondkapje te dragen wanneer ze door de school lopen. Tijdens de les mag deze af. Ook het personeel vragen we mondkapjes te dragen als zij door de school lopen. Zo zorgen we samen dat de school zo veilig mogelijk is. 

Uiteraard blijven de basisregels van het RIVM belangrijk: Blijf thuis bij klachten, beperk contact, houd afstand van elkaar en hoest en nies in de elleboog. 

Om contacten te beperken, kunnen scholen werken volgens aangepaste roosters. Iedere school informeert ouders over de school specifieke maatregelen. Veiligheid van leerlingen en medewerkers is en blijft het uitgangspunt. 

We kijken ernaar uit om alle leerlingen weer op de basisscholen te zien!

Voor de middelbare scholen blijft de situatie voorlopig onveranderd.

Burgerschapsvorming op school, je hoort er op dit moment veel over. Het is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Je kunt de school zien als mini-samenleving waar leerlingen leren samen te werken, hun mening te geven en samen conflicten op te lossen. Belangrijke vaardigheden voor later.

Op Daltonschool De Poorter werkt het team sinds 2016 met de speerpunten van De Vreedzame School: sociale competentie en burgerschap.