Brede school Dalemplein is 1 december 2021 opgeleverd. Dalemplein gaat onderdak bieden aan twee basisscholen, kinderopvang, diverse sport- en beweegaanbieders en een wijkcentrum. Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen om de buitenspeelpleinen en de inrichting in orde te maken. Vanaf het nieuwe jaar kan iedereen gebruikmaken van de nieuwe locatie. Dalemplein is de vijfde brede school binnen gemeente Gorinchem.

 

Wethouder Ro van Doesburg: “Gorinchem maakt zich sterk voor brede scholen. Brede scholen dragen bij aan het doel om elke leerling een optimale leeromgeving te bieden, zodat zij zich maximaal kunnen ontwikkelen. In een brede school werken organisaties samen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen, met de school als middelpunt. Zo kan een kind op een plek dichtbij huis terecht voor onderwijs, kinderopvang en activiteiten na schooltijd.”

 

Dalemplein voor iedereen

Dalemplein biedt meer dan alleen opvang en school. Dalemplein heeft ook een sportzaal met twee zaaldelen. Meerdere sport- en beweegaanbieders gaan hier trainen. Hierdoor wordt een divers sportaanbod gecreëerd in de wijk. Daarnaast krijgt wijkcentrum Dalemplein er een plek. Hier gaat onder andere handbalvereniging Achilles in de avonduren een wijkfunctie vervullen. Gezamenlijk met de wijk en de verenigingen gaat Dalemplein een plek worden waar iedereen uit de buurt samen kan komen en waar activiteiten worden georganiseerd. Kortom, een veilige plek voor jong en oud. De kerngroep van wijkcentrum Dalemplein gaat in het nieuwe jaar verder met het bedenken en organiseren, zodat er een divers aanbod komt binnen het wijkcentrum.

 

Ingebruikname

Dalemplein wordt nu verder gereed gemaakt, zodat alle partijen na de kerstvakantie op maandag 10 januari 2022 starten in het nieuwe gebouw. Twee scholen, Montessori Gorinchem en CBS Het Kleurenlint, verhuizen naar Dalemplein. Ook Peuteropvang In de Boomgaard (voorheen Hoog Dalem) en buitenschoolse opvang Dalemplein (voorheen Hoog Dalem) verhuizen naar de nieuwe locatie. Daarnaast opent SKG het nieuwe kinderdagverblijf In de Boomgaard in Dalemplein. Vanaf januari 2022 wordt ook de sportzaal in gebruik genomen. Handbalvereniging Achilles traint in de sportzaal op maandag- en woensdagavond. Op deze avonden is wijkcentrum Dalemplein ook geopend. 

Officiële opening

De officiële opening en een feestweek volgen op een later moment wanneer de coronamaatregelen dit toelaten.