Afdrukken

We zijn ontzettend blij om alle kinderen weer op de basisscholen te zien! Wat hebben ze veel gedaan en ervaren de afgelopen tijd. We raken niet uitgepraat.

Weer naar school gaan in deze tijd gaat wel samen met een aantal maatregelen. We vragen bijvoorbeeld leerlingen van groep 5 tot en met 8 een mondkapje te dragen als ze door de gangen lopen. We horen dat ouders dit soms een lastige vraag vinden en geven graag wat meer uitleg.

Belangrijk is dat het hier gaat om een vraag, geen verplichting. We spreken leerlingen er niet op aan als ze geen mondkapje dragen.

 

De rijksoverheid geeft scholen het dringende advies om leerlingen uit groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen in de gangen waar zij geen afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere klassen. De basisscholen van OVO hebben ervoor gekozen dit aan leerlingen vanaf groep 5 te vragen om maximaal effect te bereiken. Met de vele onzekerheden rond het coronavirus in gedachten, willen we zoveel mogelijk doen om de scholen zo veilig mogelijk te maken.

Kiest u ervoor uw kind geen mondkapje mee te geven, dan respecteren we dit.

We verwachten wel altijd dat u uw kind thuishoudt en laat testen bij verkoudheidsklachten. Ook als dat milde klachten zijn. Dat is ook het advies van het OMT (zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs )

Hartelijk dank voor uw begrip, het uitspreken van uw zorgen en het meedenken. Samen krijgen we corona onder controle en zorgen we dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan.