Burgerschapsvorming op school, je hoort er op dit moment veel over. Het is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Je kunt de school zien als mini-samenleving waar leerlingen leren samen te werken, hun mening te geven en samen conflicten op te lossen. Belangrijke vaardigheden voor later.

Op Daltonschool De Poorter werkt het team sinds 2016 met de speerpunten van De Vreedzame School: sociale competentie en burgerschap.

Opvallend op De Poorter is dat iedereen in school, leerlingen, ouders en leerkrachten op dezelfde manier met elkaar omgaan. Ze luisteren naar elkaar en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag. Het mooiste is dat ouders uit zichzelf zeggen dat ze daar trots op zijn.

Ook bij de CED groep is de school opgevallen als ‘good practice’. De CED-groep schreef recent het e-book ‘Aan de slag met burgerschapsvorming’. Daltonschool De Poorter wordt daarin beschreven als voorbeeld van een school waar veel aandacht is voor burgerschap en war dat door de hele school zichtbaar is. Een mooie erkenning voor het team.

Download hier het ebook Aan de slag met burgerschapsvorming.