Les op afstand, het begint te wennen, maar er gaat niets boven echt contact op school. Toch is ook deze periode waardevol.

Door de coronamaatregelen moeten nieuwe manieren gevonden worden voor kennisoverdracht en het opdoen van ervaringen. En soms blijken die methodes ook waardevol voor het reguliere onderwijs. Dat merkte ook Daltonschool De Poorter. Zij zaten midden in een rekenverbetertraject met een externe coach toen de maatregelen van kracht werden.

 

Razendsnel werd Microsoft Teams ingericht voor alle klassen en begonnen leerkrachten hun lessen op te nemen. Al gauw werd duidelijk dat het voor leerlingen heel fijn kan zijn om bepaalde uirtleg nog eens terug te kijken. Jeroen van der Jagt is ambulant begeleider rekenen vanuit samenwerkingsverband Driegang en leidde het rekenverbetertraject op De Poorter. Hij maakte samen met twee onderwijsassistenten een aantal instructiefilmpjes voor het vernieuwde rekenonderwijs.

“We hebben deze opnames ook voor de toekomst. Wanneer kinderen individueel bepaalde uitleg nog een keer kunnen afspelen, is er nog meer maatwerk mogelijk in de klas.” Er wordt nagedacht over hoe en of deze opnames ook gedeeld kunnen worden met andere scholen. Jeroen is enthousiast, maar gaat ook zorgvuldig te werk. Heel voorzichtig wordt gehint naar een videodatabank van het samenwerkingsverband waar verschillende scholen aan bij zouden kunnen dragen. En zo ontstaan de ideeën waar je bij zit (digitaal en op afstand).