In het dagelijks leven spelen wetenschap en techniek een grote rol. We staan er niet vaak bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld, zou onze dag er volledig anders uitzien. Met zo’n grote rol in ons leven, moeten wetenschap en techniek ook een rol spelen in ons onderwijs!

In samenwerking met Stichting OVO, het Omnia College en de ondernemers uit Hardinxveld- Giessendam en omstreken is de Merwedeschool gestart met het opzetten
van een technieklokaal, genaamd De Techloods. Tevens ontvangen zij veel hulp van (groot)ouders en de leerlingen van groep 8 bij het opknappen van de ruimte.

 


Door techniek een plaats te geven in ons onderwijs willen we een doorlopende leerlijn techniek van po naar vo realiseren en de technieksector ondersteunen. Aan het begin van schooljaar 2019-2020 wordt er gestart met het geven van technieklessen gericht op de bovenbouw. Vanuit Doen, Uitvinden en Ondernemen (DUO) worden
onderdelen als hout- en metaalbewerking, elektriciteit, robotica en programmeren aangeboden.


Techniek is belangrijk voor de kinderen. Het helpt hen de wereld om hen heen beter te begrijpen en doet een beroep op hun nieuwsgierigheid en creativiteit, het leert ze verbanden te leggen en te reflecteren. Door kinderen in aanraking te laten komen met verschillende onderdelen van techniek, verbreden we hun kennis met het oog op de toekomst.

In een later stadium zal De Techloods beschikbaar worden gesteld voor de andere groepen, de scholen in Hardinxveld-Giessendam en overige partners. Op woensdag 9 oktober zal de officiële opening van De Techloods plaatsvinden. Kortom: de Merwedeschool durft te ondernemen in eigen talent en bereidt de leerlingen voor
op de toekomst in techniek.

Leerlingen van groep 8 kregen een workshop Graffiti spuiten in de Techloods!

De werkbanken zijn gesponsord door Bouw Infra Mensen Zuid-Holland Zuid en de vloer door BMN De Klerk en Cela Woonwereld