Dependance J.P.Waale

Dit jaar heeft voor de J.P.Waale in het teken van groei gestaan. Sinds 2013 zijn een peutergroep en een kinderdagverblijf van SKG bij de school gekomen. Door de groei van de J.P.Waale ontstond in het gebouw echter een ruimteprobleem.

"We pasten met z’n allen niet meer in dit gebouw, maar tegelijkertijd wilden wij onze intensieve en prettige samenwerking niet opgeven." Het gebouw vlak naast de J.P.Waale bood uitkomst: ook een schoolgebouw, waar op dat moment PasVorm (het samenwerkingsverband van het voortgezet onderwijs) gehuisvest was.

Gesprekken met de gemeente Gorinchem en PasVorm leverde op dat dit fraaie gebouw op 14 maart overgedragen werd aan de J.P.Waale!

Terwijl de groepen 3 tot en met 8 een educatieve lesdag in het gebouw van de speeltuinverenging hadden en de kleuters onverstoorbaar in hun eigen klassen doorspeelden, werden de groepen 5 t/m 8 naar het gebouw naast ons verhuisd. Vanaf dat moment is de J.P.Waale dus gevestigd in twee gebouwen.

In het hoofdgebouw (op nr.34) zijn onze onderbouwgroepen gevestigd en de peutergroep en het kinderdagverblijf. In dit gebouw staat het onderzoekend en spelend leren van het jonge kind centraal, met inmiddels drie kleutergroepen en de groepen 3 en 4. In de dependance zitten onze bovenbouwgroepen en BSO Lingeplein Plus (voor kinderen vanaf 8 jaar). Hier staat dus het leren van het oudere kind centraal.

Door aan de achterzijde het hekwerk open te maken is een nog grotere buitenruimte ontstaan! De J.P. Waale had al niets te klagen wat buitenrumte betreft, nu wordt het helemaal fantastisch. En als kers op de taart staat tussen beide gebouwen de gymzaal in, dus zelfs daarvoor hoeven we niet ver te lopen. Kortom: de Eerste Integrale Kindstraat in Gorinchem (en misschien ook wel in heel Nederland) is een feit!

Niet alleen het team, maar ook onze leerlingen zien de kansen die deze uitbreiding met zich meebrengt. Zij hebben hun ambities meteen omgezet in daden. Op 29 mei tekende de Leerlingenraad de intentieverklaring van Eco-Schools. Als thema’s om mee te starten kozen zij unaniem voor ‘AFVAL’ en …. ‘GROEN’. Vooral bij het thema ‘groen’ was de motivatie duidelijk: "wij willen dat het schoolplein van de dependance net zo mooi en groen wordt als deze" wijzend op het schoolplein van de J.P.Waale, waar natuurlijk spelen duidelijk zichtbaar is.

Gebruikmakend van de deskundigheid van een lid van Wijkbelang Lingewijk, dhr. Ton de Boon (betrokken bij diverse groene organisaties en ook in de Lingewijk actief betrokken bij al het groen dat er is) is contact gelegd met een tuinarchitect en een hovenier. Wij hopen dat we, samen met de ambities en ideeën van onze leerlingen, ook de dependance én het schoolplein helemaal de J.P.Waale-look kunnen geven. Want het blijkt wel dat het een aangename omgeving is om tot spelen, ontdekken en leren te komen!