Merwedeschool beweegt

De leerlingen van groep 7 zorgen voor meer beweging in de pauze!

Elke pauze wordt een deel van het schoolplein afgezet en zijn kinderen uit verschillende groepen heerlijk met elkaar in spelvorm bezig.

Elke week komt er een nieuwe spelvorm aan bod. De leerlingen geven instructie van het spel in de andere groepen, zodat iedereen weet welke activiteit er wordt aangeboden.

Tijdens de pauze wordt er op het schoolplein een speciale zone gecreëerd, om de spelvormen veilig uit te voeren. Naast het actief bewegen, leren de leerlingen tegelijkertijd omgaan met gedragsnormen, samenwerken en elkaar te respecteren. Door leerlingen te betrekken bij de beweegmomenten op het schoolplein is er meer betrokkenheid bij de uitvoering van de spelvormen.

Uit onderzoek is gebleken dat meer lichamelijke activiteit tijdens de pauze ook een positief effect heeft op concentratie, aandacht en actieve deelname in de klas.

Naast de lessen bewegingsonderwijs en het sportaanbod vanuit Servanda in samenwerking met de sportverenigingen, zijn de leerlingen van de Merwedeschool in de pauzes meer aan het bewegen en van en met elkaar aan het leren.