De algemeen directeur van het primair onderwijs is Jan van Veen.

Hij wordt ondersteund door Trees Moon, directiesecretaresse.

Elsemieke Leijh is werkzaam voor het po als coach/begeleider van het onderwijzend personeel.

Het bmo po werkt vanuit de locatie obs Anne Frank, Ganzenwei 10, 4205 XD Gorinchem.

 
Jan van Veen Bovenschools directeur primair onderwijs   0183 – 689 480
Trees Moon directiesecretaresse 0183 – 689 480
Elsemieke Leijh   Coach/begeleider 06 - 40116849