Jenaplanschool Gorkum

Wijdschild

Op de Jenaplanschool Gorkum staan de kinderen centraal. Samen leren en groeien is het motto. De Jenaplanschool school is meer dan een school waar je kennis overgedragen en vaardigheden aangeleerd krijgt; het is een plek waar kinderen worden voorbereid om de wereld in te stappen. 

 

De school heeft geen klassen per leerjaar, maar stamgroepen met kinderen van verschillende leeftijden. Zo leren de kinderen wat het betekent om de jongste of de oudste in de groep te zijn. Verder leren ze zich inleven in de verschillende rollen die je in de groep kunt hebben. Centraal staan de vier pijlers van het Jenaplanonderwijs: spel, werk, viering en gesprek.

Wilt u meer weten over de Jenaplanschool? Op de website vindt u informatie en foto’s: www.jenaplangorkum.nl.