Gorinchem Centrum

De Tweemaster is een kleinschalige school waar persoonlijk contact tussen leerkrachten en ouders vanzelfsprekend is. Het is belangrijk dat kinderen zich prettig voelen op school, hier doet de Tweemaster dan ook haar best voor. Daarnaast biedt zij stimulerend onderwijs met moderne methodes om kinderen uit te dagen het meeste uit zichzelf te halen. Dit gebeurt in taal en rekenen, maar ook op sociaal-emotioneel vlak.

Op De Tweemaster wordt het continurooster gevolgd. Op school wordt tussen de middag gezamenlijk gegeten. Het samen eten is natuurlijk gezellig en het is goed voor de sociale ontwikkeling van kinderen.

Goed contact tussen ouders en school vinden wij belangrijk. Ouders helpen bij diverse activiteiten op school en de ouderraad is erg actief. Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond georganiseerd en door het jaar heen zijn er voortgangsgesprekken over de ontwikkeling van uw kind. Natuurlijk is tussentijds contact altijd mogelijk.

Meer informatie over de Tweemaster vindt u op www.obstweemaster.nl.