Hardinxveld-Giessendam

De Merwedeschool neemt naast een onderwijstaak ook een opvoedende taak op zich. Dit betekent dat op deze school samen met de ouders wordt gewerkt aan de begeleiding van kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Kinderen leren in een veilige omgeving, waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige kinderen die openstaan voor en kritisch kunnen kijken naar de wereld om hen heen. 

Op de Merwedeschool wordt passend onderwijs geboden; onderwijs dat past bij de leerling en zijn of haar leerniveau. Leerlingen leren hier met en van elkaar, zo ontwikkelen zij zich tot volwaardige burgers met een actieve deelname in de maatschappij. Iedere leerling wordt uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen naar zijn of haar mogelijkheden.

Meer informatie over de Merwedeschool vindt u op www.merwedeschool.nl