Gorinchem-Oost

Op ikc Merweplein is veel aandacht voor de individuele leermethode van de leerlingen.Kinderen worden begeleid op een manier waarop zij het beste leren, adaptief onderwijs dus.

Het team van het Merweplein heeft zich in voorgaande jaren geschoold in het geven c.q. verzorgen van adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs is een vorm van differentiatie, waarbij het erom gaat dat kinderen onderwijs krijgen dat past bij de manier waarop ze leren en waarin wordt tegemoet gekomen aan de drie psychologische basisbehoeften van leerlingen, t.w. relatie, competentie en autonomie. Adaptief onderwijs is onderwijs dat niet alleen frontaal/klassikaal is en waarin de leerkracht goed omgaat met (en gebruik maakt van) de verschillen tussen zijn (of haar) leerlingen. Het is onderwijs, waarin de leerkracht tegemoet komt aan de behoefte aan relatie, de behoefte aan competentie en de behoefte aan autonomie van zijn (of haar) leerlingen.

Meer over ikc Merweplein vindt u op www.ikcmerweplein.nl.