Basisonderwijs

Als onderwijsinstelling weten we dat het kiezen van een juiste basisschool belangrijk is. Elke OVO-basisschool in Gorinchem en de regio heeft daarom een eigen karakter. Op deze manier kunt u op zoek naar een basisschool met het onderwijsconcept dat past bij u en uw kind! Naast het unieke karakter van elke school afzonderlijk, beschikken alle OVO-scholen over OVO talentontwikkeling.

OVO Talentontwikkeling staat voor kwalitatief goed onderwijs dat afgestemd is op een optimale ontwikkeling van de talenten van leerlingen. Hierbij is veel aandacht voor een soepele overgang van de basisschool naar de middelbare school. Lees meer over OVO Talentontwikkeling.

Montessori Hoog Dalem

NIEUW

Hoog Dalem

Kinderen in Hoog Dalem verdienen het beste onderwijs dat er bestaat! Daarom start Stichting OVO een school die we elk kind gunnen. 
In de nieuwe brede school in de wijk Hoog Dalem  zal Stichting OVO een moderne Montessorischool starten met veel aandacht voor techniek, duurzaamheid en gezondheid. In het voorjaar van 2021 zal de school worden geopend.

Lees meer op www.montessorihoogdalem.nl.

Lingewijk

De J.P. Waale is een kleinschalige school waar ieder kind zichzelf mag zijn. Leerkrachten en leerlingen kijken samen nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Zo wordt er gewerkt met de methoden Kansrijke Taal en Topondernemers, die inspelen op de belevingswereld en manieren van leren bij kinderen. 

Jenaplanschool Gorkum

Wijdschild

Op de Jenaplanschool Gorkum staan de kinderen centraal. Samen leren en groeien is het motto. De Jenaplanschool school is meer dan een school waar je kennis overgedragen en vaardigheden aangeleerd krijgt; het is een plek waar kinderen worden voorbereid om de wereld in te stappen. 

Gorinchem-Oost

Met elkaar leven en van elkaar leren, dat is ons motto. Sinds augustus 2008 is de Graaf Reinaldschool een school voor faseonderwijs. Bij deze vorm van onderwijs gaat het erom, dat we zo dicht mogelijk op de ontwikkeling van uw kind zitten. Dus niet een half jaar wachten met het aanbieden van het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs als uw kind daar nu aan toe is.

Anne Frankschool

Haarwijk

Obs Anne Frank is een moderne basisschool waar positief gedrag voorop staat. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Positive Behaviour Support om kinderen te aten leren in een prettige en veilige omgeving. Het is belangrijk dat uw kind veel leert, maar ook dat hij of zij met plezier naar school gaat. Er is veel aandacht voor respect en begrip.

Hardinxveld-Giessendam

De Merwedeschool neemt naast een onderwijstaak ook een opvoedende taak op zich. Dit betekent dat op deze school samen met de ouders wordt gewerkt aan de begeleiding van kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Kinderen leren in een veilige omgeving, waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige kinderen die openstaan voor en kritisch kunnen kijken naar de wereld om hen heen. 

Hardinxveld-Giessendam

Op De Driemaster zijn alle leerlingen meer dan welkom. Het is een toegankelijke school waar kinderen zich thuis voelen. Wij hechten veel belang aan het uitdragen van normen en waarden. Daarnaast zorgen wij dat onze leerlingen zelfstandig leren werken zodat zij goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs kunnen.

Gorinchem-Oost

Op ikc Merweplein is veel aandacht voor de individuele leermethode van de leerlingen.Kinderen worden begeleid op een manier waarop zij het beste leren, adaptief onderwijs dus.

Gildenwijk

Een kleurrijke school waar passend onderwijs wordt geboden. De Poorter is een Dalton school. Het Daltononderwijs is niet een bepaald systeem met speciale leermiddelen, maar is een manier van werken en omgaan met elkaar. De manier van lesgeven is gebaseerd op de Daltonuitgangspunten.

Gorinchem Centrum

De Tweemaster is een kleinschalige school waar persoonlijk contact tussen leerkrachten en ouders vanzelfsprekend is. Het is belangrijk dat kinderen zich prettig voelen op school, hier doet de Tweemaster dan ook haar best voor. Daarnaast biedt zij stimulerend onderwijs met moderne methodes om kinderen uit te dagen het meeste uit zichzelf te halen. Dit gebeurt in taal en rekenen, maar ook op sociaal-emotioneel vlak.