Ruud Degenaar is 8 jaar voorzitter geweest van de raad van toezicht van Stichting OVO. Een roerige periode, met een aantal veranderingen die er toe doen. Het was de periode waarin Nederland – en dus ook OVO - de omslag maakte van een oude bestuurscultuur naar een moderne governance en toezicht structuur. Dit betekende ook een periode waarin nagenoeg de gehele raad van toezicht werd vervangen door leden geworven aan de hand van een nieuw profiel.

In deze jaren vond ook een bestuurswisseling plaats die grote veranderingen met zich mee bracht voor de bestuurlijke organisatie. Daarbij kende het financiële kader van de stichting een grote verbetering. Ruud heeft OVO probleemloos door deze transitieperiode heen gecoacht . Hij heeft voor de rust gezorgd, die nodig was om nieuwe paden te betreden. Daarvoor zijn we hem dankbaar. Voor mij als bestuurder is Ruud een ideale sparringpartner geweest bij het bepalen van de agenda van de stichting. Ruud heeft het voorzitterschap per 1 mei 2020 overgedragen aan Riet Brik-Wolfs en laat een stevig OVO achter, maar ook een stichting die open staat voor haar omgeving en voor kansen. We zijn het de afgelopen jaren onder zijn voorzitterschap steeds leuker gaan vinden bij OVO. Ruud, bedankt!

Bert-Jan Kollmer