De scholen in Nederland gaan dicht, dat heeft het kabinet zojuist bekendgemaakt. Ook de basis- en middelbare scholen van OVO moeten hierin meegaan. Wij vragen ouders hun kind(eren) thuis te houden, tenzij zij een vitaal beroep uitoefenen bijvoorbeeld in de zorg of bij politie en brandweer. Het volledige overzicht van vitale beroepen vindt u hier.

 

 

Waarom gaan de scholen nu wel dicht?

Stichting OVO volgt de richtlijnen van de regering, het RIVM en de GGD. Die organisaties hebben de kennis die nodig is om te bepalen welke stappen op welk moment het juiste effect hebben.
Zij hebben nu het besluit genomen onder andere scholen en kinderopvang te sluiten. De sluiting geldt in elk geval tot en met 6 april. Kinderen van ouders met vitale beroepen moeten wel naar school kunnen.

 

Wat betekent dit voor het onderwijs?

Deze maatregel betekent dat er geen ‘gewone’ lessen worden aangeboden op school. Op dit moment kijken we naar mogelijkheden om (delen van) het onderwijs op afstand aan te bieden. Deze oplossingen kunnen per school verschillen. We zullen hierover nader contact opnemen met ouders en leerlingen.


Zoals gezegd, blijven de scholen en opvang open voor kinderen van ouders met vitale beroepen, zie hiervoor deze lijst.